Ιδιώτες για την εκτίμηση των νέων αντικειμενικών αξιών αναζητά το υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικά η προκήρυξη

9

Είστε 18 έως 85 ετών; Εάν ναι, κάντε κλικ εδώ!

Εκτιμητές ακινήτων ώστε να διαμορφώσουν εισηγήσεις για την αναμόρφωση των αντικειμενικών αξιών αναζητά το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη περίπου 100 πραγματογνώμονες  θα έχουν ως αποστολή  να βγάλουν 10.000 αντικειμενικές τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα μέσα σε στο μικρό χρονικό διάστημα των 20 ημερών.

Το υπουργείο Οικονομικών αναθέτει σε ιδιώτες να βγάλουν τις αξίες των ακινήτων, με δέλεαρ ότι θα τους πληρώνει μέχρι 5.000 ευρώ τον καθέναν, αν προλάβουν να το κάνουν.

Το πώς θα γίνει αυτό, προκύπτει από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, για να προσλάβει πιστοποιημένους εκτιμητές που θα ετοιμάσουν και θα καταθέσουν εισηγήσεις μέσα σε 20 μέρες, για το πόσο αξίζουν τα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Συγκεκριμένα, οι εκτιμητές που θα προσληφθούν, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη, θα λάβουν αμοιβή 50 ευρώ ανά τιμή ζώνης και έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Οι εκτιμητές θα πρέπει εντός 20 ημερών από την επιλογή τους να υποβάλουν στο υπουργείο Οικονομικών τις προτάσεις τους για τις τιμές ζώνης, χωρίς όμως αυτές να είναι δεσμευτικές για το ΥΠΟΙΚ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η προκήρυξη:

« Το έργο των εκτιμητών που θα επιλεγούν περιλαμβάνει τη σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης των τιμών εκκίνησης / τιμών ζωνών όπως προβλέπονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 19928/292/2013 (Β΄1147) Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.
Η εισήγηση θα βασίζεται σε συγκεκριμένο έγγραφο πρότυπο, που θα είναι διαθέσιμο στους επιλεχθέντες εκτιμητές μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης διορισμού τους, με την υποβολή της εισήγησής τους και της τιμής ζώνης στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΠΣ για το σύνολο των ζωνών των Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων / Κοινοτήτων που τους έχουν ανατεθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών καθορίζεται σε 50 Ευρώ ανά ζώνη τιμών ακινήτων, για την οποία θα συνταχθεί και θα κατατεθεί εντός του προκαθορισμένου διαστήματος εισήγηση τιμής. Η καταβολή της αμοιβής τους πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών υπέχει θέση σύμβασης έργου και σε καμιά περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας με το δημόσιο.»

H πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 2.1.2018 μέχρι και την 12.1.2018.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο η προθεσμία προσαρμογής των αντικειμενικών αξίων κοντά στα επίπεδα των αγοραίων, η οποία εξέπνεε στο τέλος του 2017, έχει παραταθεί για πολλοστή φορά έως το Μάρτιο του 2018.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πως εάν από τις αναμενόμενες αυξήσεις αλλά και μειώσεις των αντικειμενικών αξίων απειλείται να διαταραχθεί ο εισπρακτικός στόχος του ΕΝΦΙΑ, θα υπάρξει η αναγκαία προσαρμογή στους συντελεστές του φόρου ακινήτων, ώστε και το 2018 να μπουν στο ταμείο 2,65 δισ. ευρώ μετά από βεβαίωση ποσού άνω των 3 δισ. ευρώ.

loading...


Πηγή link

Αφήστε το μήνυμά σας