Κεφαλονιά: Απογραφή δικαιούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών

6

Είστε 18 έως 85 ετών; Εάν ναι, κάντε κλικ εδώ!

Οι δικαιούχοι του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών-μεταμοσχευμένων, καλούνται να προσέλθουν στην δ/νση δημόσιας υγείας-κοινωνικής μέριμνας Π.Ε Κεφαλονιάς-Ιθάκης, οδός Μομφεράτου 30 στο Αργοστόλι, από 01-06-έως 30-06-2017, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξαμηνιαία απογραφή τους.

Όσοι εκ των δικαιούχων, αδυνατούν αυτοπρoσώπως να προσέλθουν στην Υπηρεσία, μπορούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής τους, στην οποία θα δηλώνουν τα εξής:

1)Δεν λαμβάνω το διατροφικό επίδομα από άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
2)Ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου είναι ……………………
3)Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώσω την υπηρεσία σας.

Πληροφορίες :Ι. Καραδημήτρη
Τηλ.: 2671362703

loading...


Source link

Αφήστε το μήνυμά σας