80 χρόνια πριν… 8-V-1937

0
8


ΤΟ «HINDENBURG» ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ: Λονδίνον, 7.- Η τρομακτική καταστροφή του αεροπλοίου «Χίντεμπουργκ» [6-V-1937], το οποίον εξετέλει την εναέριον συγκοινωνίαν με την Αμερικήν, εξακολουθεί να κρατή εις ζωηράν συγκίνησιν ολόκληρον τον κόσμον.Source link

Αφήστε το μήνυμά σας