Πρέσπα: Πρόσληψη συντονιστή δράσεων επικοινωνίας στην Ε.Π.Π.

9

Είστε 18 έως 85 ετών; Εάν ναι, κάντε κλικ εδώ!

Στην πρόσληψη Συντονιστή δράσεων επικοινωνίας προχωράει η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με σκοπό το συντονισμό του Τμήματος Επικοινωνίας και όλων των σχετικών δράσεων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση spp@line.gr έως και τις 27/09/2017.Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

loading...


Source link

Αφήστε το μήνυμά σας