Έρευνα για τα προβλήματα στην επικοινωνία επαγγελματιών υγείας και ασθενών


Ήρθε στο προσκήνιο και στη χώρα μας το ζήτημα της επικοινωνίας της Υγείαςμ με αφορμή το Ευρωπαϊκό Συμπόσιο που διεξήχθη με θέμα «Επικοινωνία της Υγείας: Εκπαίδευση, προκλήσεις και δυνατότητες για τον Επαγγελματία Υγείας», και το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Prolepsis την Πέμπτη, 14 Ιουνίου στα Προπύλαια στο πλαίσιο του προγράμματος “Health Communication Training for Health Professionals, H-Com”.

Στο Συμπόσιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ευρωπαϊκής έρευνας που αφορούν στις ανάγκες ιατρών και νοσηλευτών για ζητήματα που σχετίζονται με την επικοινωνία της υγείας και τη σχέση επαγγελματιών υγείας-ασθενών.

Στην έρευνα συμμετείχαν 702 επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές και εκπρόσωποι άλλων επαγγελμάτων του κλάδου) από τις χώρες των εταίρων του προγράμματος (Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Γερμανία, Πολωνία) και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως Ιταλία, Πορτογαλία κ.ά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις στην κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα στον τομέα των δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα δηλώνουν σε ποσοστό μόλις 38,6% ότι έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση στην επικοινωνία της υγείας (κυρίως κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και αυτό σε εξαιρετικά περιορισμένο επίπεδο). Το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο είναι 72%, ενώ στη Γερμανία και την Ισπανία 66,7%. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (54%) στην έρευνα δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επικοινωνία με τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της καθημερινής κλινικής πρακτικής, ενώ πολύ συχνά δηλώνει ότι συναντά προβλήματα το 10%.

Τα θέματα στα οποία οι γιατροί επιζητούν επιπλέον δεξιότητες και κατάρτιση είναι: η διαχείριση συναισθημάτων άγχους, απογοήτευσης ή φόβου των ασθενών και η ανακοίνωση δυσάρεστων νέων.

Επίσης, οι επαγγελματίες υγείας δηλώνουν ότι τα βασικότερα εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία τους με τους ασθενείς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ο φόρτος εργασίας, η κόπωση, ο περιορισμένος χρόνος, τα γλωσσικά εμπόδια και η έλλειψη κατάρτισης σε δεξιότητες επικοινωνίας. Είναι ενδεικτικό ότι 9 στους 10 δέκα επαγγελματίες υγείας θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα, ενώ ένας στους τέσσερις υποστηρίζει ότι η δυνατότητα κατάρτισης θα πρέπει να είναι συνεχής και να μην περιορίζεται στον βασικό κύκλο σπουδών.

Οι ερευνητές υπογράμμισαν την ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών όσο και μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης.

Η κυρία Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis αναφερόμενη στην έρευνα τόνισε ότι η επικοινωνία στον τομέα της υγείας έχει αναγνωριστεί ως αναπόσπαστο μέρος της κλινικής ιατρικής και της δημόσιας υγείας, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ του επαγγελματία υγείας και του ασθενούς.

Όπως είπε, το Ινστιτούτο Prolepsis ξεκινά μία μεγάλη προσπάθεια για να καλύψει ένα τεράστιο κενό στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που υπάρχει στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά εργαλεία του H-Com και την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή μας σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα.

Πηγή

Απάντηση