Μια παλέτα αρκεί για να αξιοποιήσεις την άδεια γωνιάΗταν μια άδεια γωνιά που δεν ήξεραν πως να την αξιοποιήσουν, μέχρι που σκέφτηκαν τη λύση της εικόνας με την παλέτα. Η έξυπνη λύση για μια άδεια και άχαρη γωνιά  Πηγή

Απάντηση