Η καμπάνια #EUandME καλεί τους νέους κινηματογραφιστές να μιλήσουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους νέους κινηματογραφιστές ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών, να δημιουργήσουν τη δική τους μικρού μήκους ταινία για την εκστρατεία #EUandME. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την ιδέα τους για μια ταινία μικρού μήκους που θα πραγματεύεται τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή ζωή των πολιτών της.

Οι ενδιαφερόμενοι σκηνοθέτες μπορούν να συμμετάσχουν σε μία από τις πέντε κατηγορίες που σχετίζονται με την εκστρατεία: κινητικότητα, βιωσιμότητα, δεξιότητες & επιχειρηματικές δραστηριότητες, δικαιώματα και ψηφιακός κόσμος.

Οι πέντε νικητές θα λάβουν επιχορήγηση 7.500 € ο καθένας για την παραγωγή, το γύρισμα και το μοντάζ της ταινίας τους μέχρι τις 30/04/2019. Οι νικητές, επίσης, θα έχουν καθοδήγηση από τους επαγγελματίες σκηνοθέτες της κριτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια του γυρίσματος και του μοντάζ της ταινίας.

Εκτός από μια γραπτή περίληψη της υπόθεσης της ταινίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα σύντομο βίντεο παρουσίασης γυρισμένο με κινητό τηλέφωνο και να συμπεριλάβουν με την αίτησή τους, έναν υπερσύνδεσμο προς μια ταινία μικρού μήκους που έχoυν σκηνοθετήσει τα τελευταία 5 χρόνια.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του διαγωνισμού έως τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Η καμπάνια #EUandME, η οποία περιλαμβάνει πέντε σύντομες μικρού μήκους ταινίες από γνωστούς ευρωπαίους κινηματογραφιστές, ξεκίνησε στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάιο του 2018, με στόχο την έναρξη συζήτησης σχετικά με τον αντίκτυπο της ΕΕ στη ζωή των νέων.

Μοιράσου το άρθρο:Πηγή

Απάντηση