Αποψη: Μακεδονικές Πραγματείες*


Αν επιλέξουμε να κλείσουμε σήμερα τα μάτια και τα αυτιά, μόνοι μας βάζουμε τα θεμέλια για το μακεδονικό ζήτημα της επόμενης της συμφωνίας ημέρας, που δείχνει να είναι τόσο κοντά στο χθες.Πηγή

Απάντηση