Τακτοποίηση οφειλών στο δήμο Γόρτυνας


Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει τους δημότες του, οι οποίοι επιθυμούν να τακτοποιήσουν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ως τις 16 Ιουλίου 2019, ότι έχουν την δυνατότητα μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου να υπαχθούν σε ρύθμιση, με αποπληρωμή σε έως 100 δόσεις και να απαλλαγούν από προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
-Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
-Αν εξοφληθούν σε δύο έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%.
-Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή 70%.
-Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή 60%.
-Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή 50%.
Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στην ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμείου και στους εισπράκτορες των Δημοτικών Ενοτήτων: Αγίων Δέκα, Αγίας Βαρβάρας, Κόφινα και Ρούβα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τμήμα Ταμείου: 2892-340357, Μετοχιανάκης Εμμανουήλ
Δ.Ε. Γόρτυνας: 2892-340304, Μηναδάκη Μαρία
Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας: 2894-340025, Χαχλάκη Ασημένια
Δ.Ε. Κόφινα: 2893-340209, Τσατσάκη Μαρία
Δ.Ε. Ρούβα: 2894-340323, Τσιμπλοστεφανάκη Χρυσούλα

Μοιράσου το άρθρο:Πηγή

Απάντηση