Εξόφληση ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου το 2020 | Ελληνική Οικονομία


Αναλυτικό σχέδιο στους θεσμούς για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου έχει αποστείλει το υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο δεσμεύεται για τον μηδενισμό τους μέχρι το τέλος του 2020, εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες η αποπληρωμή θα γίνει μέχρι το τέλος του 2021.

Οπως αναφέρει παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, «αυτή τη στιγμή είμαστε στον σκληρό πυρήνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να επικοινωνήσει ξεχωριστά με κάθε φορέα προκειμένου να διαπιστωθούν τα προβλήματα, το πραγματικό χρέος και πώς αυτά θα επιλυθούν». Για παράδειγμα, το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) φαίνεται να έχει οφειλές ύψους 45 εκατ. ευρώ. Επειτα από έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι είτε δεν έχουν εμφανιστεί οι δικαιούχοι, είτε οι τελευταίοι δεν έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά για να πληρωθούν ποσά ύψους 37 εκατ. ευρώ. Επί της ουσίας, το χρέος του ΕΤΕΑΝ είναι 8 εκατ. ευρώ. Τεράστια προβλήματα διαπιστώνονται με τις πολλαπλές συντάξεις η απόδοση των οποίων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και αυτό καθώς θα πρέπει να αναζητηθούν χειρόγραφοι φάκελοι και να ελεγχθούν προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Επίσης, έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς να συλλέγονται κάθε μήνα στοιχεία από τους φορείς ώστε να προσαρμόζεται το ύψος των οφειλών ανάλογα με τις εξελίξεις (οφειλές υπό δικαστική διαμάχη, κατασχέσεις, πάγιες προκαταβολές, μη προσκόμιση δικαιολογητικών – μη εμφάνιση δικαιούχου). Οι υποχρεώσεις αυτές παρακολουθούνται από το Λογιστήριο του Κράτους σε μηνιαία βάση με βάση τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πηγή

Απάντηση