Ένας Ουκρανός μετανάστης οικείος της πίστεως (ΦΩΤΟ)


Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Γουμενίσσης. 22/10 19:45

goumenissis 12

Παρ᾽ ὅλη τήν ἔξαρση τῶν ἀνθρωπίνων σέ ἐπισκιάσεις πρός τήν θέα τοῦ ἀληθινοῦ Μυστηρίου, ποτέ δέν σταματᾶ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά προχέεται στήν Ἐκκλησία.

Μᾶς χαρίζει ἀφορμές πνευματικῆς χαρᾶς καί τροφοδοτεῖ τήν πιστότητά μας στήν ὥριμη καί θεοπαράδεκτη ἐκκλησιαστική ἀναφορά.

Ἔτσι, καί διά τῶν ἀνθρωπίνων, ὅσων σωζομένων στήν θεανθρωπεία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, μᾶς χειραγωγεῖ πρός τόν Χριστό, πού εἶναι τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό τέλος.

Αὐτό τό μυστήριο φαίνεται πώς τό ἀποζητοῦν ὅσοι ἀποζητοῦνται ἐν ἐλέει ἀπό τόν ζῶντα Θεό, μέ μιάν εἰλικρίνεια καί ἀφελότητα πίστεως τόσην ὥστε προσαρμόζει πρός τήν ὁδηγία τοῦ Χριστοῦ μας “ἐάν μή γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ δύνασθε εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν”.

Μέ μιάν ἀνάλογη ἀναζήτηση εὐθύτητας καί εἰλικρίνειας ἐπιζητοῦσε νά εἰσαχθεῖ στήν ἁγία Μας Ἐκκλησία ὁ  Igor Beljawski τοῦ Valentin καί τῆς Irina Danimovna, μέ ἑβραϊκές ἀντίστοιχα καί οὐκρανικές ρίζες.

Γεννήθηκε στό Χάρκωβ τῆς Οὐκρανίας τό 1984 καί στήν παιδική του ἡλικία μετακόμισαν οἱ γονεῖς του στή Γερμανία μέ τήν εὐκαιρία τῆς Περεστρόϊκα.

Τό οἰκογενειακό του περιβάλλον ἦταν μακράν καί ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Ἡ ἀθεΐα τούς εἶχε σκοτεινιάσει τόν νοῦν καί τήν καρδιά. Παρ᾽ ὅλα αὐτά ἀνέθαλε ἡ ἐπιθυμία στόν υἱό τους νά ἐνταχθεῖ στά μέλη τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ὁ 35χρονος Οὐκρανός μεγάλωσε καί σπούδασε μηχανικός αὐτοκινήτων (ἐργάζεται σήμερα σέ ἐπώνυμη ἐταιρεία αὐτοκινήτων πού ἀπαιτεῖ ἐπηυξημένες γνώσεις τοῦ ἀντικειμένου) καί γνωρίστηκε μέ μία μετρημένη καί σώφρονα Ἑλληνίδα ἀπό τήν ἐπαρχία μας, πτυχιοῦχο Οἰκονομικῶν. Μιά φαινομένη κοινωνιολογική αἰτία, κι ὅμως στάθηκε ἐργαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν Igor.

Ἐπισκέπτονταν εἴτε οἱ δυό τους μαζί εἴτε μέ τήν μέλλουσα πεθερά του, ὅποτε ἐργαζόταν ἡ ὑποψήφια σύζυγός του, τήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας καί ἐκδήλωσε ἐλεύθερα τήν ἀπόφασή του νά κατηχηθεῖ καί νά βαπτισθεῖ Χριστιανός Ὀρθόδοξος.

Κίνητρό του στήν ἀρχή δέν ἦταν ὁ Γάμος, καθώς στή Γερμανία ἀναγνωρίζεται ὑποχρεωτικά ἡ πολιτική σύμβαση-ἀναγνώριση τῆς συμβίωσης τοῦ ἀνδρογύνου.

Ἐπέμενε νά κατηχηθεῖ στή διδασκαλία καί τήν πίστη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, νά γίνει καί ἐκεῖνος χριστιανός, ὅπως καί ὁ πρῶτος ἀδελφός του πού ἀπέμεινε στήν Οὐκρανία.

Μᾶς ἐπισκέφθηκαν ὁ Igor μέ τήν Παναγιώτα στήν Ἑλλάδα, κατηχήθηκαν κατ᾽ ἐντολήν μας ἀπό τόν ἁρμόδιο ἐκπρόσωπό μας καί ἐφοδιάσθηκαν μέ δύο πολύτιμα ἐφόδια συμπληρωματικά (τό βιβλίο μας “Ἡ ζωή ἐκ τάφων” καί τό βιβλίο “Κατήχηση καί Βάπτιση ἐνηλίκων” τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ἀμφότερα σέ γερμανική μετάφραση).

Μετά ἀπό ἱκανό διάστημα ἐπανῆλθαν μέ εἰδική ἄδεια στή Γουμένισσα, κατηχήθηκαν ἐπισταμένως καί ἐπιπλέον ἀπεθαύμασαν σέ ἀναπαράσταση στιγμιοτύπων ἀπό ὁρατά τεκμήρια τῆς μεγαλουργίας τοῦ ζῶντος Θεοῦ (σέ πιστότητα ἀναλογίας πρός τήν βιβλική καί τήν διαιώνια ἐκκλησιαστική ἐμπειρία).

Ἀποφασίστηκε νά τελέσουμε τή βάπτισή του, καί προσκάλεσε τούς οἰκείους του ἀπό τή Γερμανία.

Ἡ Βάπτιση τελέστηκε στό Παρεκκλήσιο-Βαπτιστήριο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στόν πολυεπίπεδο Ναό τῆς Παναγίας-Ἄξιόν Ἐστιν Ἀξιουπόλεως.

Στήν τελετή τῆς Κατηχήσεως ἦταν παρόντα ὅλα τά παιδιά τοῦ Μέσου Κατηχητικοῦ τῆς Ἐνορίας μέ τούς Κατηχητές.

Τελέσαμε τήν Βάπτισή του, τήν Χρίση του μέ τό Ἅγιο Μῦρο καί τόν μεταλάβαμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, προσειπόντες πάλιν καί πολλάκις τό μοναδικό αὐτό δῶρο τῆς ἐνσωματώσεώς του στό ἕνα ἐκκλησιαστικό Σῶμα τοῦ ζῶντος Θεοῦ.

Τοῦ ἀπευθύναμε πάλι τούς ἐμπρέποντες λόγους καί τόν παραδώσαμε στή χαρά τῆς μεγάλης Ἐκκλησιαστικῆς ἀγκάλης καί τῶν μετεχουσῶν οἰκογενειῶν.

Ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Ἰγνάτιος Καλογεράκης τοῦ συνέστησε τούς προσφιλεῖς του Ἐφημερίους τοῦ Φόϋερμπαχ, πού συνέπεσε νά εἶναι ἀμοιβαῖα γνωστοί καί στίς οἰκογένειες πού συμμετεῖχαν στό ἱερό Μυστήριο.

Μετά τήν βάπτιση, μᾶς ὑποσχέθηκε ὅτι σύντομα θά ᾽ρθεῖ νά νυμφευθεῖ τήν ἐκλεκτή τῆς καρδιᾶς του στήν Ἐκκλησία ὅπου βαπτίσθηκε.

Εἶναι ὁ πρῶτος Οὐκρανός πού βαπτίσθηκε στήν ἐπαρχία μας, πού κατασυγκίνησε ὅλους τούς παρισταμένους στό μυστήριο, ἀκόμη καί τούς γονεῖς του.

Ἔτσι ὁ Οὐκρανός αὐτός ὥριμος καί μορφωμένος νέος ἔγινε ἕνας νέος ὥριμος βλαστός τῆς Μητροπόλεώς μας, μεταφυτευόμενος στήν ἀκμαία Μητρόπολη τῆς Γερμανίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12

goumenissis 12Πηγή

Απάντηση