Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών στην Ικαρία.


Παρέμβαση, από την Λα.Σ. Β. Αιγαίου για τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ικαρίας

11 Νοεμβρίου 2019

Μοιράσου το άρθρο:

Η Δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική για τους κατόχους αμπελουργικών εκτάσεων, με οινοποιήσιμες ποικιλίες, μεγαλύτερων του ενός (1) στρέμματος και γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης http://www2.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/dhloshsygkomid
Αμπελοτεμάχια, για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους, θα χαρακτηρίζονται ως «εγκαταλειμμένη καλ/ργούμενη έκταση». Σε περίπτωση μη υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας προκύπτουν κυρώσεις που θα έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου.
Επιπλέον των κυρώσεων οι αμπελουργοί δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων:
α) πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων
β) πρόγραμμα στρεμματικής ενίσχυσης στα μικρά νησιά του Αιγαίου
γ) επενδύσεις σε οινοποιητικές επιχειρήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Γεωπόνους του δήμου Ικαρίας 22753 – 50112, 50114

Μοιράσου το άρθρο:Πηγή

Απάντηση