80 χρoνια πριν… 16-VI-1937

7

Είστε 18 έως 85 ετών; Εάν ναι, κάντε κλικ εδώ!

ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΠΛΟΥΜ: Παρίσιοι, 15.- Ζωηρά κίνησις παρετηρείτο την νύκτα εις τους διαδρόμους της Βουλής καθ’ ην ώραν συνεδρίαζον τα διάφορα κόμματα της αριστεράς. 

loading...


Source link

Αφήστε το μήνυμά σας